สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
เลขที่ 1 หมู่ 5 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2960-9704-14 โทรสาร 0-2960-9703
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : webmaster@pakkretcity.go.th